СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1997 / Том 4 / Брой 1

Статии

Библиография на българската антропонимия
Николай Ковачев
(изтегляния 236 от 13.4.2018 г.)

Основни трудове
Николай Ковачев
(изтегляния 278 от 13.4.2018 г.)

Допълнителни трудове
Николай Ковачев
(изтегляния 398 от 13.4.2018 г.)

Допълнителни трудове (част 2)
Николай Ковачев
(изтегляния 446 от 13.4.2018 г.)

Допълнителни трудове (част 3)
Николай Ковачев
(изтегляния 500 от 13.4.2018 г.)