СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 212 от 11.4.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 215 от 11.4.2018 г.)

Поглед към развитието на астрономията
Николай Ковачев
(изтегляния 374 от 11.4.2018 г.)

Проучване на астрономите у нас
Николай Ковачев
(изтегляния 280 от 13.4.2018 г.)

Основни звезди и съзвездия у нас
Николай Ковачев
(изтегляния 10248 от 13.4.2018 г.)

Звезди
Николай Ковачев
(изтегляния 273 от 13.4.2018 г.)

Изходни принципи на назоваване на космонимите
Николай Ковачев
(изтегляния 376 от 13.4.2018 г.)

Вместо заключение
Николай Ковачев
(изтегляния 232 от 13.4.2018 г.)

Речник
Николай Ковачев
(изтегляния 556 от 13.4.2018 г.)