СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2001 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 242 от 11.4.2018 г.)

Към стилистиката на обръщението
Христина Станева
(изтегляния 450 от 11.4.2018 г.)

Обектът в репрезентацията
Мариана Георгиева
(изтегляния 243 от 11.4.2018 г.)

Из българската диалектна лексика и фразеология
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 522 от 11.4.2018 г.)

Местоименията като евфемизми
Мария Илиева-Масимео
(изтегляния 356 от 11.4.2018 г.)

Названия на пещери и пропасти в България по лични имена
Николай Ковачев
(изтегляния 755 от 11.4.2018 г.)

Топонимия и митология
Анчо Калоянов
(изтегляния 358 от 11.4.2018 г.)

Топоними със старинни апелативни основи от босилеградския край
Гергана Кацарова Драгомир Лалчев
(изтегляния 352 от 11.4.2018 г.)

Имената на махалите в гр.София през XV–XVIII век
Анна Чолева
(изтегляния 1088 от 11.4.2018 г.)

За някои отклонения в съгласуването на топонимията
Ничка Бечева
(изтегляния 460 от 11.4.2018 г.)

Урбанонимите в българския младежки сленг
Цветана Карастойчева
(изтегляния 313 от 11.4.2018 г.)

Личноименният фотд на с.Драгоево, Шуменско
Белчо Кръстев
(изтегляния 364 от 11.4.2018 г.)

Оказионализми от собствени имена
(изтегляния 351 от 11.4.2018 г.)

Прякорите в с.Еница, Луковитско
Марина Маринова
(изтегляния 667 от 11.4.2018 г.)

Наблюдения върху кинонимите в с.Батак, Павликенско
Мариела Димитрова
(изтегляния 198 от 11.4.2018 г.)

Космическата метафизика на Орфизма в Мизия и Тракия
Евлоги Данков
(изтегляния 1027 от 11.4.2018 г.)

Издателската дейност на Радко Радославов
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 220 от 11.4.2018 г.)

Средновековни обекти (XII–XIV век) в Златаришката община
Тодор Овчаров
(изтегляния 626 от 11.4.2018 г.)