СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2005 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 229 от 11.4.2018 г.)

In Memoriam
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 219 от 11.4.2018 г.)

ИМЕТО
Григор Константинов
(изтегляния 232 от 11.4.2018 г.)

Българската антропонимия във възход
Иван Дуриданов
(изтегляния 468 от 11.4.2018 г.)

Посоки на развой в именуването на българите в началото на XXI век
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 407 от 11.4.2018 г.)

Родовофамилни имена на –ски в България, Банат и Македония
Тодор Балкански
(изтегляния 1639 от 11.4.2018 г.)

Модното име в ономастичната практика на съвременен Бургас
Марияна Парзулова
(изтегляния 331 от 12.4.2018 г.)

Статус на ономастиката в дидактичната теория и практика
Лиляна Тодорова
(изтегляния 302 от 12.4.2018 г.)

БЪЛГАРИНЪТ
Григор Константинов
(изтегляния 212 от 12.4.2018 г.)

Петнадесет фамилни имена от чужд произход
Людвиг Селимски
(изтегляния 320 от 12.4.2018 г.)

Именная шутка Пушкинской поры
Г.Ф. Ковальов
(изтегляния 220 от 12.4.2018 г.)

Михаил от Потука (X–XI век). Ономастична просопография
Тодор Балкански
(изтегляния 255 от 12.4.2018 г.)

Произход и значение на селищните имена от Софийско
Анна Чолева
(изтегляния 2719 от 12.4.2018 г.)

Кимерийци и гети в западноевропейския хинтерланд
Стефан Йорданов
(изтегляния 606 от 12.4.2018 г.)

Етнонимията на * Карън: Кърън: Крън
Цанка Константинова
(изтегляния 323 от 12.4.2018 г.)

За съдбата на татарите в Провадийско
Менча Жечева
(изтегляния 1736 от 12.4.2018 г.)

Между ономастиката и етнокултурата (виното в хрематонимията)
Красимира Колева
(изтегляния 464 от 12.4.2018 г.)

Старинна диалектна лексика от с. Никюп
Ангел Давидов
(изтегляния 2171 от 12.4.2018 г.)

Храната на Св. Иван Рилски според книжовните източници
Пенка Ковачева
(изтегляния 459 от 12.4.2018 г.)