СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2006 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 168 от 7.2.2019 г.)

Нерешени и неотложни задачи на българската ономастика
Тодор Балкански
(изтегляния 173 от 7.2.2019 г.)

Личното име Мартин
Маргарита Симеонова
(изтегляния 176 от 7.2.2019 г.)

Нереферентно използване на лично име
Петър Вълков
(изтегляния 166 от 7.2.2019 г.)

Семантическая емкость онимов в публицистическом тексте
Надежда Иванова
(изтегляния 157 от 7.2.2019 г.)

Прякори прецедентни имена
Стефан Гърдев
(изтегляния 338 от 7.2.2019 г.)

Литературната антропонимика: въпроси и опит за отговори
Радослава Илчева
(изтегляния 166 от 7.2.2019 г.)

Заметки по этимологии украинских фамилий
Вiктор Шульгач
(изтегляния 163 от 7.2.2019 г.)

Аятолах, Ал Каида, талибани
Стоян Хвърчилков
(изтегляния 178 от 7.2.2019 г.)

Бившата Девинска околия в топонимно осветление
Галя Цветанова
(изтегляния 207 от 7.2.2019 г.)

Селища с няколко имена в Пазарджишка област
Александър Арнаудов
(изтегляния 965 от 7.2.2019 г.)

Християнството в преславската топонимия
Белчо Кръстев
(изтегляния 192 от 7.2.2019 г.)

Топонимът Шубалек/Шубаляк
Стоян Жерев
(изтегляния 124 от 7.2.2019 г.)

Село Каменка: Ташбунар в езиковоархеологична светлина
Ала Войникова
(изтегляния 142 от 7.2.2019 г.)

Случайно или оправдано съвпадение
Георги Кърпачев
(изтегляния 174 от 7.2.2019 г.)

Идеи към проекта речник на еортонимите в България
Йорданка Захариева
(изтегляния 126 от 7.2.2019 г.)

Спомен за един изследвач
Станко Стоянов
(изтегляния 225 от 7.2.2019 г.)

Годишнини и Юбилеи: Людвиг Селимски на 65 г.
Тодор Тодоров
(изтегляния 145 от 7.2.2019 г.)

Годишнини и Юбилеи: Библиография на проф. Людвиг Селимски
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 146 от 7.2.2019 г.)