Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

РЕДКОЛЕГИЯ НА ПОРЕДИЦАТА

Главен редактор: проф. д-р Мария Илиева

Зам.-главен редактор: доц. д-р Владислав Маринов

 

ЧЛЕНОВЕ

Чл. кор. проф. д.ф.н Стоян Буров (Велико Търново, България)

Акад. проф. д-р Хилмар Валтер (Лайпциг, Германия)

Проф. д. н. Андреана Ефтимова (София, България)

Проф. д-р Елжбиета Солак (Краков, Полша)

Проф. д-р Илиана Генев-Пухалева (Варшава, Полша)

Проф. д-р Йовка Тишева (София, България)

Проф. д-р Красимира Алексова (София, България)

Проф. д-р Петър Сотиров (Люблин, Полша)

Проф. Хетил Ро Хауге (Осло, Норвегия)

Доц. д-р Анелия Петкова (Велико Търново, България)

 

 

Всеки отделен том има оперативна редколегия.