Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2016 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 64 от 13.10.2020 г.)

Приветствено слово от акад. проф. д.ф.н. Михаил Виденов
Михаил Виденов
(изтегляния 42 от 13.10.2020 г.)

Приветствено слово от проф. д-р Христина Станева
Христина Станева
(изтегляния 50 от 13.10.2020 г.)

Лингвистиката и здравият разум
Стефана Димитрова
(изтегляния 48 от 13.10.2020 г.)

Актуални задачи пред българските езиковеди
Михаил Виденов
(изтегляния 51 от 13.10.2020 г.)

Репрезентативна, експесивна и апелативна функция в българския език
Хелмут Вилхелм Шалер
(изтегляния 47 от 13.10.2020 г.)

Щафетни въпроси в спонтанната устна реч
Ивелина Савова
(изтегляния 44 от 13.10.2020 г.)

Говор и правоговор – какво мислят българите?
Пенка Пехливанова Стоян Буров
(изтегляния 50 от 13.10.2020 г.)

Домашните любимци и мъжколичните числителни
Хетил Ро Хауге
(изтегляния 54 от 16.10.2020 г.)

Възможните едносъставни изказвания в "облеклото" на двусъставни
Станислава Кирилова
(изтегляния 48 от 16.10.2020 г.)

Целта на изказването и поражденото на метафората
Вергиния Колева
(изтегляния 51 от 16.10.2020 г.)

За употребата на някои глаголи в разговорната реч
Теодора Рабовянова
(изтегляния 49 от 16.10.2020 г.)

Разговорни елементи в рекламния текст
Стоянка Мицева
(изтегляния 40 от 16.10.2020 г.)

Свръхякането - обществени нагласи, устни и писмени реализации
Красимира Алексова
(изтегляния 34 от 16.10.2020 г.)

Устната комуникация в болнична среда като обект на оценяване
Евдокия Скочева Веселина Няголова
(изтегляния 36 от 16.10.2020 г.)

Общуването дете-възрастен ромското семейство
Христо Кючуков
(изтегляния 32 от 16.10.2020 г.)