Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2016 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 50 от 13.10.2020 г.)

Манипулация и емпатия
Антон Гецов
(изтегляния 44 от 13.10.2020 г.)

За обръщенията в официалната устна реч
Марина Джонова
(изтегляния 154 от 13.10.2020 г.)

Hypostases De La Langue De Bois Dans Le Discours Politique Actuel En Roumanie
Silvia Pitiriciu
(изтегляния 42 от 13.10.2020 г.)

Bgspeech и представянето на устната реч в българския национален корпус
Йовка Тишева Марина Джонова Хетил Ро Хауге
(изтегляния 71 от 13.10.2020 г.)