Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2018 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 69 от 9.10.2020 г.)

М-повторенията в българската реч
Стоян Буров Велин Петров
(изтегляния 86 от 12.10.2020 г.)

Eхо-въпросите като средство за пренасочване на отговора
Венера Димитрова
(изтегляния 74 от 12.10.2020 г.)

Сладки ли са "сладките" думи?
Анита Тодоранова
(изтегляния 92 от 12.10.2020 г.)

Бизнесетикетът и етиката при устното делово общуване
Стоянка Мицева
(изтегляния 117 от 12.10.2020 г.)

Концептът глупост в българската картина на света
Мария Илиева
(изтегляния 93 от 13.10.2020 г.)

Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет
Теодора Рабовянова
(изтегляния 57 от 13.10.2020 г.)

За интонационния контур на подчинените подложни изречения
Владислав Маринов
(изтегляния 64 от 13.10.2020 г.)

Глаголи от свършен вид в сегашно повторително време
Елица Топалова
(изтегляния 73 от 13.10.2020 г.)

За някои функции на клитиката си в разговорната реч
Верка Сашева
(изтегляния 81 от 13.10.2020 г.)

Информация за авторите
(изтегляния 60 от 13.10.2020 г.)

About the Athors
(изтегляния 54 от 5.11.2020 г.)

Contents
(изтегляния 39 от 5.11.2020 г.)