Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сладки ли са "сладките" думи?


Автори:
Анита Тодоранова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 149-156

Резюме:

В материала са представени някои предварителни бележки, които имат за цел да посочат често срещани във всекидневния език метафорични изрази с различна степен на устойчивост, в чийто състав има дума, означаваща вкусово усещане за сладко. Целта е след анализирането им да се даде отговор на въпроса: „Сладки ли са сладките думи?”, или единствено и само с положителна оценка ли са натоварени словосъчетанията, съдържащи компонент дума със значение за нещо сладко.


Ключови думи:

Фразеологизми, словосъчетания, метафора, сладко

Изтегляне


92 изтегляния от 12.10.2020 г.