Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение на англицизмите при комуникация в областта на маркетинга - съпоставителн анализ в немския и българския език


Автори:
Светла Панайотова Технически университет, Габрово, България

Страници: 217-224

Резюме:

Глобализацията на икономиката в съвременните пазарни условия допринася за това, че много от сделките и икономическите трансакции се осъществяват на английски език. Специалистите възприемат английския език като международен Lingua Franca. Настоящият доклад представя приложението на англицизмите в немския и българския език от аспекта на съпоставяне, като вниманието е насочено към областта на маркетинга.


Ключови думи:

маркетинг, англицизми в немския и българския език.

Изтегляне


58 изтегляния от 12.10.2020 г.