Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Концептът Политик в лозунгите на протестиращия българин от 2013 г.


Автори:
Ния Пенева Rousse university, Bulgaria

Страници: 241-251

Резюме:

В концептосферата на протестиращия българин концептът политик се характеризира преимуществено с отрицателни качества и черти – непостоянство, двуличие, неискреност, измама, лъжа, суета, празно самохвалство, политическа безпринципност и хамелеонщина, прояви на обсебеност, лудост, некоординираност, неадекватност. Тази нагласа пряко рефлектира върху отношението на българина към институциите – негативно, неуважително, без доверие.


Ключови думи:

концептосфера, протестиращ, концепт, политик, лозунги

Изтегляне


65 изтегляния от 12.10.2020 г.