Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Случай на редупликация в съвременната речева практика. Семантика, форма, произход


Автори:
Ния Радева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 331-343

Резюме:

Статията анализира редупликацята от типа лаптопи- маптопи, срещана в съвременната българска речева практика. Разделя неологизмите в четири семантични групи, коментира модела и употребата им. Прави най-обща съпоставка с такива примери в руски, турски, афгански.


Ключови думи:

български език, речева практика, редупликация, неологизми

Изтегляне


48 изтегляния от 13.10.2020 г.