Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За интонационния контур на подчинените подложни изречения


Автори:
Владислав Маринов Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 369-380

Резюме:

В статията се изследват интонационните контури на сложни съставни изречения с подчинени подложни изречения в българския език. Установява се частична прилика между интонационнните контури на някои сложни съставни изречения с подчинени подложни и с подчинени определителни изречения. Достига се до извода, че когато подчиненото подложно изречение е въведено с който, в областта на междуизреченската граница се появява пауза, която вероятно маркира липсващия подлог. Когато подчиненото изречение е въведено с да, че и как и е в постпозиция, цялото сложно изречение се оформя като еднокомпонентна фраза и се произнася без пауза.


Ключови думи:

подчинени подложни изречения, интонационен контур, фонетика, синтаксис

Изтегляне


67 изтегляния от 13.10.2020 г.