Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Елиптичните синтактични конструкции в българската разговорна реч


Автори:
Радослав Цонев ЮЗУ "Неофит Рилски", България

Страници: 381-393

Резюме:

Статията разглежда едни от най-типичните конструкции в българския разговорен синтаксис – тези с елидирани елементи. Въпреки че елиптични конструкции се откриват и в книжовния език, изпадането на синтактични единици може да бъде опре- делено като предимно разговорно явление.


Ключови думи:

синтаксис, разговорна реч, елидиране, елип- тични конструкции, езикова икономия

Изтегляне


68 изтегляния от 13.10.2020 г.