Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2021 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 235 от 17.12.2021 г.)

Езикова асиметрия
Стефана Димитрова

(изтегляния 219 от 17.12.2021 г.)

Мултимодален подход за изследване на речта
Димитър Попов Велка Попова

(изтегляния 266 от 17.12.2021 г.)

BgSpeech – актуализиране на дизайна
Хетил Ро Хауге Йовка Тишева Марина Джонова

(изтегляния 194 от 17.12.2021 г.)

За един тип (не)съгласуване в разговорната реч
Верка Сашева

(изтегляния 205 от 17.12.2021 г.)

„На сто процента“ разговорно
Мария Илиева

(изтегляния 197 от 17.12.2021 г.)

Обръщенията към свекър/свекърва, тъст/тъща днес
Ния Радева

(изтегляния 256 от 17.12.2021 г.)

Współczesna polska młodomowa – kierunki rozwoju semantycznego
Anna Wileczek

(изтегляния 182 от 17.12.2021 г.)

Стерилната радиореч: нагласи на аудиторията
Андреана Ефтимова

(изтегляния 172 от 17.12.2021 г.)

Symbol jako komunikat w ludowej baśni bułgarskiej
Agnieszka Miernik

(изтегляния 185 от 17.12.2021 г.)

Разговорните съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев
Радослав Цонев Мирела Дурчова

(изтегляния 875 от 17.12.2021 г.)

За непреводимото в междукултурния контакт
Ценка Иванова

(изтегляния 151 от 18.12.2021 г.)

„Коронавирусните“ иновации в речта на украинците и българите
Олга Сорока Наталия Хороз

(изтегляния 166 от 18.12.2021 г.)

Информация за авторите

(изтегляния 160 от 18.12.2021 г.)