Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2013 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 49 от 27.10.2020 г.)

Иронията в медийния диалог
Мая Велева
(изтегляния 45 от 27.10.2020 г.)

Постпредложната елипса в българската устна реч
Ана Кочева
(изтегляния 44 от 27.10.2020 г.)

Anglicismes de l’informatique dans le langage courant
Silvia Pitiriciu
(изтегляния 49 от 27.10.2020 г.)

Засоби текстового зв’язку в діалектному наративі-спогаді
Наталия Литвинова
(изтегляния 44 от 27.10.2020 г.)

Устното общуване при някои ромски групи
Христо Кючуков
(изтегляния 49 от 27.10.2020 г.)

Някои наблюдения върху мога, искам и трябва в публичната реч на политиците
Надя Терзийска Петя Осенова
(изтегляния 48 от 27.10.2020 г.)

Универбизацията в телевизионните предавания
Биляна Тодорова
(изтегляния 34 от 27.10.2020 г.)

Факти и фактоиди в научния дискурс
Антон Гецов
(изтегляния 45 от 27.10.2020 г.)

The Role of Colors in Advertising
Cristina Radu-Golea
(изтегляния 54 от 27.10.2020 г.)