Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2013 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 38 от 29.10.2020 г.)

Мовний портрет особистості: історичний i соціолінгвістичний аспекти
Екатерина Д. Глуховцева
(изтегляния 46 от 29.10.2020 г.)

Разговорните та и па в художествения текст
Верка Сашева
(изтегляния 56 от 29.10.2020 г.)

За разговорните маркери и устната комуникация
Йовка Тишева
(изтегляния 52 от 29.10.2020 г.)

Verbes populaires et familiers en Roumain
Dragoş Vlad Topală
(изтегляния 33 от 30.10.2020 г.)

Иронията като ехо
Яна Сивилова
(изтегляния 36 от 30.10.2020 г.)

Прагматични функции на модалните наречия в разговорната реч
Десислава Тодорова
(изтегляния 38 от 30.10.2020 г.)

За един вид тавтология в устната реч
Пенка Пехливанова
(изтегляния 40 от 30.10.2020 г.)

Истина и лъжа в категориите на комичното като речеви актове
Димитрина Хамзе
(изтегляния 34 от 30.10.2020 г.)

Выражение неуверенности в русском и болгарском дискурсах
Христина Дамянова
(изтегляния 42 от 30.10.2020 г.)

Устната реч в литературния урок
Вергиния Колева
(изтегляния 35 от 30.10.2020 г.)

Wybrane formy honoryfikatywne w jêzyku polskim i bułgarskim
Йоанна Млечко
(изтегляния 36 от 30.10.2020 г.)

Участници в конференцията
(изтегляния 43 от 30.10.2020 г.)