“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Употреба на възвратно-притежателните местоимения в разговорната реч. Конкуренции и фактори, които ги управляват


Authors:
Ludmila Kirova

Pages: 116-124

Abstract:


Keywords:


Download


447 downloads since 22.6.2021 г.
NA
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024