“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

За някои думи-табу и свързаните с тях евфемизми в разговорната реч (Върху наблюдение от съвременната лексикографска практика)


Authors:
Hristina Panteleeva

Pages: 162-168

Abstract:


Keywords:


Download


355 downloads since 22.6.2021 г.
NA
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024