“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

За някои случаи на съюзна елипса при съподчинени изречения и тяхната специфика в разговорната реч


Authors:
Tsvetomira Venkova

Pages: 18-24

Abstract:


Keywords:


Download


367 downloads since 22.6.2021 г.
NA
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024