СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 235 от 12.1.2018 г.)

Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика
Живка Колева-Златева
(изтегляния 1235 от 12.1.2018 г.)

Словото на Димитър Димов
Руси Русев
(изтегляния 904 от 12.1.2018 г.)

Сложни прилагателни имена в съртския говор
Славка Керемидчиева Кармен Смедовска
(изтегляния 350 от 12.1.2018 г.)

Към ойконимията на град Видин
Тодор Балкански
(изтегляния 482 от 12.1.2018 г.)

Типологията на стихотворните системи
Илия Пачев
(изтегляния 1237 от 12.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 300 от 12.1.2018 г.)

Хроника
(изтегляния 254 от 12.1.2018 г.)

Годишнини
(изтегляния 290 от 12.1.2018 г.)