СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 226 от 12.1.2018 г.)

Метонимично назоваване на екзистенциалност
Пенка Пехливанова
(изтегляния 334 от 12.1.2018 г.)

"Амбреаж" и "ситуиране" в текста на Откровението на Йоан
Павел Борисевич Красимира Бонева
(изтегляния 276 от 12.1.2018 г.)

Илия-Блъсковият модел на света и повестта "Изгубена Станка"
Елена Налбантова
(изтегляния 832 от 12.1.2018 г.)

Иронията в приказните поеми на Елин Пелин
Петър Стефанов
(изтегляния 1114 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За употребата на скобите
Валентина Бонджолова
(изтегляния 1127 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Традиция в науката
Мария Илиева
(изтегляния 234 от 12.1.2018 г.)