СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 245 от 12.1.2018 г.)

Езикови особености на скороговорките
Русин Русинов
(изтегляния 667 от 12.1.2018 г.)

Антологията на Славейков "Немски поети"
Славчо Иванов
(изтегляния 338 от 12.1.2018 г.)

Марионетката като нивелационна фигура
Ралица Узунова
(изтегляния 296 от 12.1.2018 г.)

"Аз съм добър, ти си добър" и Йовковият Серафим
Вергиния Колева
(изтегляния 1710 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Още веднъж за камилата и иглените уши
Иво Братанов
(изтегляния 369 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Град Силистра като социолингвистичен обект
Ванушка Димитрова
(изтегляния 641 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Антропонимите като елемент на фразеологията
Валентина Федонюк
(изтегляния 425 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: История и култура на България в дати. Възраждане
И. Платонова В. Гливинска
(изтегляния 255 от 12.1.2018 г.)

In Memorian професор Мирослав Янакиев
Русин Русинов
(изтегляния 165 от 16.3.2019 г.)