СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Проблемите на художествения стил в трудовете на професор Любомир Андрейчин. По случай 90-годишнината от рождението на учения


Автори:
Рашка Йосифова

Страници: 131-137

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


436 изтегляния от 12.12.2017 г.