СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Прабългаризмът "книга" в синхронната словообразувателна система на съвременния руски литературен език


Автори:
Владимир Хънтов

Страници: 138-147

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


327 изтегляния от 12.12.2017 г.