СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Диалогът като възможност за себепознание


Автори:
Румяна Лебедова

Страници: 185-187

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


291 изтегляния от 12.12.2017 г.