СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилеи: Проф. Йежи Русек на 70 години


Автори:
Людвиг Селимски Университет в Катовице, Полша

Страници: 193-199

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


275 изтегляния от 12.12.2017 г.