СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семантико-синтагматични модели на субстантивните основи като цялостна морфо-семантична формация


Автори:
Драгомир Атанасов

Страници: 21-30

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


301 изтегляния от 12.12.2017 г.