СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци


Автори:
Венелин Грудков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 31-45

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


444 изтегляния от 12.12.2017 г.