СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей: Проф. д-р Ангел Витанов Анчев на 75 години


Автори:
Наталия Няголова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 220-223

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


507 изтегляния от 6.6.2017 г.