СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей: Проф. дфн Светлана Жановна Пенева на 70 години


Автори:
Юлия Коева
Гено Генов

Страници: 224-226

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


303 изтегляния от 6.6.2017 г.