СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей: Проф. д-р Боян Крумов Байчев на 70 години


Автори:
Анелия Петкова

Страници: 227-232

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


282 изтегляния от 6.6.2017 г.