СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдена научна степен: Стоян Панайотов Буров


Автори:
Страници: 234-235

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


125 изтегляния от 2.4.2019 г.