СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдена научна степен: Анелия Василева Петкова


Автори:
Страници: 239-240

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


104 изтегляния от 2.4.2019 г.