СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдена научна степен: Ценка Николова Иванова


Автори:
Страници: 241-242

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


99 изтегляния от 2.4.2019 г.