СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2006 / Том 15 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 271 от 6.6.2017 г.)

Бележки към характеристиката на езиковия закон
Иван Харалампиев
(изтегляния 341 от 6.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (І част) (Dolce stil novo)
Гено Генов
(изтегляния 394 от 6.6.2017 г.)

„Прогласът” на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”
Маргрета Григорова
(изтегляния 524 от 6.6.2017 г.)

Разпятието на Христос и пътят на човека през историята
Велислава Донева
(изтегляния 364 от 6.6.2017 г.)

Научно съобщение: За фразеологията в албанския език
Али Яшари Димитър Бело
(изтегляния 376 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Зад кулисите на Чеховия драматургичен текст
Наталия Няголова
(изтегляния 311 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Mária Košková a kolektív, Bulharsko-slovenský slovník I (A–K)
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 361 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Елена Налбантова за Одеса или за носталгичния български град
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 320 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Песни от България
Ралица Иванова
(изтегляния 309 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Киприанови четения
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 293 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Конференция Петър Алипиев
Виолета Русева
(изтегляния 310 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Ономастична конференция
Боряна Емилиянова
(изтегляния 291 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Двадесет и девети летен семинар
Светлозар Влайков Ценка Иванова
(изтегляния 137 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Десети национални студентски четения
Николай Димитров
(изтегляния 127 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Седми студентски балканистични четения
Анастасия Петрова
(изтегляния 130 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Инициатива на Център “Балкани”
Анастасия Петрова
(изтегляния 68 от 27.3.2019 г.)

Юбилей: От сърце за юбилея на доц. д-р Йорданка Маринова
Христина Станева
(изтегляния 49 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Доцент д-р Диана Дамянова-Долмова на 70 години
Светослав Сивков
(изтегляния 74 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Върбан Вътов на 65 години
Любка Стоичкова
(изтегляния 54 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Харалампиев - на шейсет години!
Мария Спасова
(изтегляния 61 от 15.4.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 65 от 15.4.2020 г.)