СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2007 / Том 16 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 291 от 5.6.2017 г.)

Има ли ръжда в Стария завет?
Мони Алмалех
(изтегляния 301 от 5.6.2017 г.)

Що е Контрареформация?
Владимир Сабоурин
(изтегляния 464 от 5.6.2017 г.)

Образи на големия град в три постмодерни английски романа
Елка Симеонова
(изтегляния 310 от 5.6.2017 г.)

Научно съобщение: Текст и реципиент
Димка Димитрова
(изтегляния 550 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Български творци в „Ел Дорадото на младостта”
Николина Бурнева
(изтегляния 348 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Животът на словото като живот на културата
Наталия Няголова
(изтегляния 366 от 5.6.2017 г.)

Хроника: ХХХ Международен летен семинар по български език и култура
Светлозар Влайков Ценка Иванова
(изтегляния 351 от 5.6.2017 г.)

Хроника: ХІ конгрес на МАПРЯЛ
Лиляна Цонева
(изтегляния 296 от 5.6.2017 г.)

In memoriam: Светли думи за проф. дфн Георги Данчев
Димитър Кенанов
(изтегляния 151 от 26.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 140 от 26.3.2019 г.)