СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 275 от 1.6.2017 г.)

Александър Теодоров-Балан и Пражкият лингвистичен кръжец
Людвиг Селимски
(изтегляния 439 от 2.6.2017 г.)

Безсилието на словото
Венелин Грудков
(изтегляния 1665 от 2.6.2017 г.)

Vita sexualis като метафора на човека
Снежина Карагьозова
(изтегляния 486 от 2.6.2017 г.)

Хроника: Докторантски семинар към Филологически факултет
Елена Димитрова
(изтегляния 294 от 2.6.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Анчо Калоянов на 65 години
Тодор Моллов
(изтегляния 285 от 2.6.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 125 от 26.3.2019 г.)