СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Лингвистичен сборник в чест на проф. Димитър Чизмаров


Автори:
Анита Тодоранова

Страници: 149-151

Резюме:

За да отдаде заслужена почит към делото на проф. Димитър Чизмаров, Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” издаде сборника “Стилистика и лингвистика”. Сборникът, съставен по случай 85 години от рождението и 20 години от кончината на проф. Чизмаров, излезе от печат в началото на 2009 година. Особено важно енда отбележим, че това е вторият сборник, който университетът във Велико Търново издава в чест на Димитър Чизмаров. Факт, свидетелстващ за дълбокото уважение и преклонение пред делото на учения, на учителя Димитър Чизмаров.


Ключови думи:


Изтегляне


301 изтегляния от 25.5.2017 г.