СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Един учебник по българска морфология от ХХI век


Автори:
Мария Илиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 152-155

Резюме:

Новият учебник по морфология на Руселина Ницолова развълнува езиковедските среди още с появяването си. Не е изненада фактът, че един от най-добрите специалисти по българска граматика в страната, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, учен с международна известност, издава учебник по българска граматика. Напротив – тъкмо това изостри любопитството на гилдията. Може ли да се каже нещо ново в областта на българската граматика и какво – това беше очакването на лингвистите, които познават дългогодишните наблюдения на авторката върху българската граматична система в частен и в съпоставителен план. Това беше и предизвикателството пред самата авторка.


Ключови думи:


Изтегляне


687 изтегляния от 25.5.2017 г.