СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Поредният тематичен проект на преподаватели от Велико Търново и Ниш


Автори:
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 172-175

Резюме:

Сборникът ИГРАТА В КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИ И СЪРБИ е петият по ред съвместен сборник от двуезичния тематичен проект на преподаватели от Филологическия и Философския факултет на два партниращи си университета с дългогодишно сътрудничество, което датира от 1989 г. – Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Университета в гр. Ниш. От 2002 г. датират ежегодните разменни посещения на преподаватели и студенти и както образовател- ната и културната програма, така и научните тематични сборници са неотменна част от академични контакти, които утвърждават съвремен- ния облик на междусъседските отношения.


Ключови думи:


Изтегляне


286 изтегляния от 26.5.2017 г.