СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Ден на отворените врати в Центъра по българска ономастика


Автори:
Мария Ангелова-Атанасова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 177-178

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


260 изтегляния от 26.5.2017 г.