СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2009 / Том 18 / Брой 2

Статии

Иван Мешеков – майсторът интерпретатор
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 340 от 25.5.2017 г.)

Жаргонните фразеологизми като специфичен поглед на света
Емилия Недкова
(изтегляния 482 от 25.5.2017 г.)

Рецензия: Храм на посветените
Радослав Радев
(изтегляния 298 от 25.5.2017 г.)

Рецензия: От формата към коректния изказ
Таня Рачева
(изтегляния 277 от 25.5.2017 г.)

Хроника: ХХХІІ Международен летен семинар по български език и култура
Женя Колева Христо Бонджолов
(изтегляния 310 от 25.5.2017 г.)

Хроника: Втора международна научна конференция „Балканите–език, история, култура”
Ценка Иванова Красимира Мутафова
(изтегляния 309 от 25.5.2017 г.)

Хроника: Семинар по чуждоезиково обучение в системата ИДИАЛ
Анастасия Семьонова Людмила Иванова
(изтегляния 123 от 22.3.2019 г.)

Юбилей: Професор Николай Даскалов на 70 години
Маргрета Григорова
(изтегляния 113 от 22.3.2019 г.)

Юбилей: Доцент д-р Георги Гърдев на 65 години
Мариана Шопова Наталия Няголова
(изтегляния 100 от 22.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 80 от 22.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 90 от 22.3.2019 г.)