СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2010 / Том 19 / Брой 1

Статии

Смисълът на нонсенса
Пенка Пехливанова
(изтегляния 361 от 20.4.2017 г.)

Гьотевите прозрения за принципите на наратологията (І част)
Николина Бурнева
(изтегляния 378 от 20.4.2017 г.)

Научно съобщение: За българските автори в Румъния
Георги Николов
(изтегляния 427 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: И те в литературата
Марина Владева
(изтегляния 295 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: Колективната памет в разкази на немски език
Елена Павлова
(изтегляния 294 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: Нов помощник в интеркултурния диалог
Владислав Маринов
(изтегляния 298 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: За един нов учебник по немски език за българи
Милена Иванова
(изтегляния 362 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: Ценен документален принос
Елена Налбантова
(изтегляния 368 от 20.4.2017 г.)

Хроника: ІХ международен симпозиум „Търновска книжовна школа“
Димитър Й. Димитров Димитър Кенанов Лора Тасева
(изтегляния 486 от 20.4.2017 г.)

Хроника: Кръгла маса: „Старобългарската ръкописна книга”
Димитър Й. Димитров Димитър Кенанов Лора Тасева
(изтегляния 150 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Памет за Григорий Цамблак
Димитър Кенанов
(изтегляния 139 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Х симпозиум на МАПРЯЛ
Благовест Благоев
(изтегляния 123 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Езикът на правото и политиката
Людмила Иванова
(изтегляния 141 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Ден на отворените врати
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 113 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша
Валентина Бонджолова Мариола Мостовска
(изтегляния 119 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш
Ценка Иванова
(изтегляния 95 от 18.3.2019 г.)

In Memoriam: Вечна памет за Стефан Гърдев
Стоян Буров
(изтегляния 115 от 18.3.2019 г.)

In Memoriam: Разделяме се със Страхил Попов
Радослав Радев
(изтегляния 111 от 18.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 98 от 18.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 100 от 18.3.2019 г.)