СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2011 / Том 20 / Брой 1

Статии

Кога е преписан Архивският номоканон (ЦИАИ 1160)?
Анчо Калоянов
(изтегляния 383 от 12.4.2017 г.)

Креолизираният текст и аспектите на неговото изследване
Мария Ворошилова
(изтегляния 361 от 12.4.2017 г.)

Рецензия: Важно постижение на родната ономастика
Людвиг Селимски
(изтегляния 345 от 12.4.2017 г.)

Рецензия: В отдаденост на функционалната лингвистика
Свилен Станчев
(изтегляния 438 от 12.4.2017 г.)

Рецензия: За (пост-)модерните апликации на немския романтизъм
Радослава Минкова
(изтегляния 521 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Четене на Улрике Алмут Зандиг
Николина Бурнева
(изтегляния 129 от 25.3.2019 г.)

Юбилей: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова – нашата юбилярка
Людвиг Селимски
(изтегляния 133 от 25.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 99 от 25.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 120 от 25.3.2019 г.)