СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2011 / Том 20 / Брой 2

Статии

Иван-Мешековата “Поетика на критиката”
Светлозар Игов
(изтегляния 307 от 12.4.2017 г.)

Театралната метафора в медийния дискурс
Лиляна Цонева
(изтегляния 347 от 12.4.2017 г.)

Трактатът на Константин Костенечки като разобличение
Кирил Кабакчиев
(изтегляния 321 от 12.4.2017 г.)

Ученически ръкописен вестник “Утро дневник”
Надежда Драгова
(изтегляния 340 от 12.4.2017 г.)

За концепцията IDIAL / IDIAL4Р в чуждоезиковото обучение
Анегрет Мидеке
(изтегляния 287 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Литературни празници в Златарица
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 320 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Уъркшоп IDIAL4P за специализирани чужди езици
Николина Бурнева
(изтегляния 302 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Национална конференция на германистите
Николина Бурнева
(изтегляния 290 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Международна школа за млади лингвисти “Съвременна политическа лингвистика”
Олга Кондратиева Лиляна Цонева Мария Ворошилова
(изтегляния 298 от 12.4.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Стоян Буров на 60 години
Кирил Цанков
(изтегляния 130 от 25.3.2019 г.)

In Memoriam: В памет на проф. Ангел Асенов Давидов
Камен Димитров
(изтегляния 119 от 25.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 94 от 25.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 99 от 25.3.2019 г.)