СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Книга за небесните покровители на Киевска Русия. Верещагина Н.В. Климент Римский–небесный покровитель Киевской Руси. Одесса: "Астропринт", 2011, 160 с.


Автори:
Димитър Кенанов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 124-126

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


325 изтегляния от 12.4.2017 г.