СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането.Йорданка Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 с.


Автори:
Стоян Буров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 136-141

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


293 изтегляния от 12.4.2017 г.