СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Личното име – визитна картичка на епохи, поколения и личности. Пенка Радева. Личното име (между традицията и съвременността). Велико Търново: ДАР–РХ, 2011, 112 с.


Автори:
Любка Стоичкова

Страници: 142-146

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


344 изтегляния от 12.4.2017 г.